Witamy w naszej Kancelarii!

Witamy na stronie Kancelarii Prawnej JSM. Świadczymy pomoc prawną zarówno wobec osób fizycznych jak i podmiotów gospodarczych – małych i dużych.

Właściciel kancelarii Jarosław Michniak posiada uprawnienia radcy prawnego i został wpisany pod numerem KL-K-622 na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Kielcach.

Zawód radcy prawnego polega na świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz zastępstwie prawnym przed sądami i urzędami.

Zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych w zakres usług, które mogą być świadczone przez radcę prawnego, wchodzi wszelka pomoc prawna, w tym doradztwo oraz zastępstwo procesowe w postępowaniu sądowym i administracyjnym, z wyjątkiem występowania w charakterze obrońcy w postępowaniu karnym i w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe.

Radca prawny może na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa reprezentować Państwa interesy na terenie całego kraju oraz na obszarze Unii Europejskiej. Uprawnienie do występowania przed sądami obejmuje sądy wszystkich instancji, poczynając od sądów rejonowych, a kończąc na Sądzie Najwyższym i Trybunale Konstytucyjnym. Z pomocy radcy prawnego można również skorzystać w postępowaniu przed wszelkimi urzędami administracji rządowej i samorządowej, a następnie przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Naszą domeną jest przede wszystkim zaangażowanie w każdą z przyjętych spraw na każdym jej etapie niezależnie od jej wagi ekonomicznej – dla Nas każda sprawa jest ważna.

W przypadku zaistnienia po Państwa stronie konieczności zasięgnięcia pomocy prawnej gorąco zapraszamy do współpracy.